Szolgáltatások

Mi is az én feladatom?

A társasházi közgyűlések előkészítése, összehívása, lebonyolítása, jegyzőkönyvek elkészítése, határozatok végrehajtása, Közgyűlési Határozatok Könyvének vezetése.

Precíz naprakész könyvelés, teljes körű pénzügyi ügyintézés, tulajdonosi elszámolások nyilvántartása, egyenlegközlő küldése minden tulajdonos számára, (igény szerint papír alapon is), a szállítói számlák, közüzemi díjak és egyéb kötelezettségek kiegyenlítése, számviteli szabályok szerinti éves elszámolások készítése.

A lépcsőház és az egyéb közös területek tisztántartása a lakók igénye szerint. Legyen szó alkalmankénti nagytakarításról, rendszeres folyosó tisztántartásról, megkeresem hozzá a legmegfelelőbb megoldást. (A takarítást külső vállalkozók végzik, munkadíjuk egyéni megállapodás szerint, a lakókkal egyeztetve kerül kifizetésre.)

Kertépítés, kertgondozás – erre is megtalálom  a jó szakembert, ha igényt tartanak rá.

Az éves költségvetés megtervezéseA költségvetés előkészítése kapcsán javaslattétel a műszakilag szükséges javítások, karbantartások elvégzésére, a pénzügyi fedezet megjelölésével. A közgyűlésen elfogadott munkákhoz árajánlatkérések, a társasház által kijelölt tulajdonostársakkal együtt a kivitelezők kiválasztása.

Időszakos karbantartások megszervezése, kivitelező cégek keresése, versenyeztetése, felügyelete, az elvégzett munka átvétele. Javítások, felújítások menedzselése, azonnali beavatkozást igénylő hibák mielőbbi elhárítása

Kapcsolattartás a Számvizsgáló Bizottsággal, a tulajdonosok rendszeres tájékoztatása a ház aktuális ügyeiről. Igény szerint bármikor ellenőrizhetik az elszámolást és egyéb dokumentációt

Az előírt nyilvántartások vezetése,  a bizonylatok és dokumentumok megőrzése, hivatalos levelezések intézése.

Az OTSZ szerinti tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok megszervezése, a hiányosságokat feltárva javaslattétel a közgyűlésnek a kijavításra

Kapcsolattartás a biztosító társaságokkal, árajánlatok beszerzése, kárbejelentések kezelése.

Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapító Okirat (ügyvédi által ellenjegyzéssel), Tűzvédelmi Szabályzat, Házirend, Számviteli Szabályzat készítése és módosítása.

Pályázati lehetőségek (kémények, épület felújítások) figyelése.

Társasház korábbi évének újra könyvelése, ha szükséges. (külön megbízás alapján)

Igény esetén, az osztatlan közös tulajdonú helyiségek, területek vagy falfelületek

hasznosításában segítségnyújtás, partnerkeresés.